وب سایت شخصی عباس محقق نژاد

 • درس های زندگی

  در زندگی یاد گرفتم که :

  ۱٫ با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند.
  ۲٫ از حسود دوری کنم چون حتی اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز هم از من بیزار خواهد بود .
  ۳٫ تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح دهم..

  “پیک آخرم” رو مینوشم به سلامتی “خدا”،که تمام “آرزوهامو”دونه دونه جلوی چشمام پرپر کرد تا عظمتش رو نشونم بده.

  ۰ دیدگاه

  ایجاد دیدگاه :